Blog Post

News from us
27 October 2018

Bảng Giá Hòa Âm Phối Khí

||
0 Comment
|

A PRODUCER: Sáng tác, hòa âm phối khí:

Bảng giá thu âm bài hát tại The Wings Media

Đặt lịch ngay

Dịch vụ khác:

+ Bán nhạc nền có sẵn trên mạng (chỉnh tone theo yêu cầu): 100.000đ/bài

+ Bán nhạc nền phối mới hoặc mua sẵn (hỗ trợ chỉnh tone theo yêu cầu): 200.000đ/bài

+ Cắt ghép nhạc theo yêu cầu đối với nhạc nền có sẵn hoặc nhạc phối mới có bán sẵn: 70.000đ/ 6 phút (khi tăng thêm 30% so với số phút yêu cầu thì thu phí bằng 2 gói cắt ghép đơn giản).

+ Cắt ghép hỗ trợ thêm các đoạn nhạc, hiệu ứng chuyển thi phụ phí: 50.000đ/ 6 phút.

Xem thêm: